Każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musi zdecydować, jaką wybierze formę opodatkowania. Uzależnione jest to od kilku czynników.

Jak przedsiębiorcy podejmują decyzję o formie opodatkowania?

Wraz z rejestracją firmy należy zdecydować się na formę jej rozliczania. Można wybrać podatek według ogólnych zasad 17%, 32%, lub podatek liniowy 19%. Często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na zryczałtowaną stawkę, gdzie podatek zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Zawsze warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia biura rachunkowego, ponieważ dla profesjonalisty rozliczanie podatków jest elementem jego codziennych zadań – biuro rachunkowe najlepiej doradzi w kwestii wyboru formy opodatkowania.

Należy podjąć decyzję przed uzyskaniem pierwszych dochodów – przy czym formę opodatkowania można zmienić w kolejnych latach, do 20 lutego każdego roku. W tym celu wystarczy zmienić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Skarbowym. Przy wyborze formy opodatkowania w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę przychody, poniesione koszty oraz możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania należy do przedsiębiorcy i uzależniony jest od wielu czynników, m.in. rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników oraz wysokości przychodów. W przypadku braku wyboru formy opodatkowania, urząd skarbowy przyjmuje, że jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych. Ta forma jest najczęściej wybierana. W skali podatkowej występują dwie stawki – 17% i 32%; podatek obliczany jest w zależności od dochodu.

Jeżeli chodzi o podatek liniowy — w tym przypadku, bez względu na wysokość dochodu, jest jedna stawka podatkowa, wynosząca 19%. Ryczałt — taką formę opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność lub spółkę cywilną, najczęściej ci, którzy mają niskie koszty prowadzonej działalności. Karta podatkowa — mogły z niej skorzystać osoby świadczące usługi, czyli kowal, zegarmistrz, korepetycje, opieka domowa – niestety od roku 2022 nie może być już wybrana jako forma rozliczeń podatkowych.