Prowadząc firmę nie da się uniknąć niektórych czynności rozliczeniowych, zwłaszcza tych dotyczących należności podatkowych. Każdego roku zgodnie z obowiązującym stanem prawnym należy złożyć deklarację podatkową odpowiednio do zadeklarowanego sposobu prowadzenia firm. Inne dokumenty do skarbówki składa podatnik działający na zasadach ogólnych, inne korzystający z ryczałtu czy też prowadzący firmę z wykorzystaniem karty podatkowej. Jakie kary grożą za niedopilnowanie terminów jego składania?

Czym jest deklaracja podatkowa i kiedy musi być składana?

Płacenie podatków jest podstawowym obowiązkiem każdej osoby prowadzącej własny biznes. Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić: do 20. dnia miesiąca następującego po okresie (miesiącu lub kwartale), za który wyliczana jest zaliczka (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) lub do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzany jest podatek (karta podatkowa).

Innym rodzajem podatku jest deklaracja podatkowa za dany rok obrotowy, która rozlicza przychody osiągnięte w danym roku. Należy ją złożyć w określonym terminie nawet wtedy, kiedy żaden przychód nie został osiągnięty np. przy zawieszonej działalności, czyli do końca kwietnia każdego roku.

Co może grozić za nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej?

Stosownie do formy opodatkowania podmioty gospodarcze składają deklaracje roczne: PIT-36 - przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), PIT-36L - przy opodatkowaniu według podatku liniowego, PIT-28 - przy opodatkowaniu ryczałtem, PIT-16A - przy opodatkowaniu według karty podatkowej. W przypadku płatników VAT do 25 dnia miesiąca składa się co miesiąc plik JPK_V7. Jeśli podatnik się spóźni ze złożeniem zeznań do Urzędu Skarbowego grozi podatnikowi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet pozbawienie wolności. Wszystko zależy od kwoty podatku, jaką podatnik swoim działaniem naraził podatek na uszczuplenie.

Na naszym blogu przeczytasz Opóźnienie w rozliczeniu podatków. Jakie grożą za to konsekwencje?