Pełna księgowość

Pełna księgowość to rozszerzona forma prowadzenia ksiąg rachunkowych. W obowiązku każdego przedsiębiorcy jest ewidencjonowanie działań gospodarczych w obrębie własnej firmy. Rejestracja operacji zależy przede wszystkim od tego, jaką formę prawną posiada działalność i jaki jest roczny zysk przychodów. W przepisach mowa jest o dwóch sposobach prowadzenia księgowości: uproszczonej i pełnej. Pierwszy przypadek dotyczy podatników, którzy rozliczają się na podstawie KPiR i ryczałtu, czyli prowadzą mniej szczegółową ewidencję działań finansowych w firmie. System pełnej księgowości polega na podwójnym ewidencjonowaniu wszystkich operacji finansowych w firmie, co oznacza, że każda wypłata i wpłata na konto musi być zarejestrowana w dokumentach. Do obowiązku przedsiębiorcy należy również prowadzenie rejestru operacji bezgotówkowych.

 

Pełna księgowość jakie limity?

Przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia pełnej księgowości w sytuacji, gdy przychody z operacji finansowych ubiegłego roku przekroczą kwotę 9.030.600 zł. Szczegółowy bilans obejmuje również te firmy, które w trakcie swojej działalności przekształcili się w spółkę komandytową, akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnikliwy zapis każdej operacji jest pracochłonny i niezwykle skomplikowany szczególnie w przedsiębiorstwach o dużych przepływach pieniężnych. Jeśli Państwa firma spełnia przesłanki do wprowadzenia rozbudowanej księgowości, warto skorzystać z usług naszego biura. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu ksiąg spółek prawa handlowego i chętnie zajmiemy się ewidencjonowaniem funduszy w Państwa firmie.

W ramach współpracy oferujemy:

  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży,
  • rozliczanie wpłat i wypłat środków wewnątrz przedsiębiorstwa.
Heureza - Biuro Rachunkowe

KPiR, ksiegi handlowe, ryczałt, ZUS, kadry i płace, sprawozdania GUS