Ryczałt jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Jedynym odliczeniem, jakie jest możliwe, są składki ZUS: społeczne (wypadkowe, emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz zdrowotne, poza funduszem pracy. Odejmujemy je od kwoty przychodu w danym miesiącu/kwartale, ale gdy są wyższe, możemy je rozliczyć następnych okresach.

Jak wyliczyć podatek na ryczałcie?

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą opodatkowania firmy. Podstawą opodatkowania jest przychód, osiągnięty przez przedsiębiorstwo. Jedynym kosztem, jaki możemy odliczyć, są składki ZUS: społeczne (wypadkowe, emerytalne, rentowe i chorobowe) oraz zdrowotne, oprócz funduszu pracy. Jest to uproszczona forma opodatkowania, w której obowiązują stawki w wysokości: 20%, 17%, 12, 5%, 10%, 8, 5%, 5, 5%, 3%, 2%. Musimy pamiętać, że jest to podatek od przychodu, a nie dochodu. Przedsiębiorca ewidencjonuje każdą sprzedaż produktów lub usług, na podstawie rachunków i faktur. Firma prowadzi również wykaz środków trwałych i WNiP, a także sporządza spis z natury. Nie mając wiedzy, musimy skorzystać z fachowej pomocy. Warto udać się do firmy Heureza — Biuro Rachunkowe.

Jak prowadzić ewidencję przychodów na ryczałcie?

Ewidencja przychodów podatnika rozliczającego się ryczałtem ewidencjonowanym musi być prowadzona od pierwszego dnia działalności. Wpisów dokonujemy w porządku chronologicznym i na podstawie faktur, rachunków, dokumentów celnych, dowodów wewnętrznych i not korygujących. Musimy zadbać o ponumerowanie stron ewidencji, zachowując ustalony wzór tworzenia rejestru. Księgę można prowadzić odręcznie i komputerowo, ale z zachowaniem odpowiedniego porządku i archiwizacji. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisów. Każdy przychód zapisujemy, przypisując go do konkretnej stawki. Ewidencję prowadzimy rzetelnie i bezbłędnie oraz zgodnie z przepisami. Zapisy muszą odpowiadać stanom rzeczywistym. Niedbałe zapisywanie przychodów, w przypadku kontroli skarbowej, może skutkować sankcjami karnoskarbowymi.

Czy wiesz jak wybrać optymalną formę opodatkowania przedsiębiorstwa? Przeczytaj na naszym blogu